Energie

ISO 50001 certificering getuigt van een verantwoord en doordacht energiebeheer

 • Uitfasering fossiele brandstoffen: geen gas meer en Green Energy-elektriciteitscontract
 • Hybride of elektrische bedrijfsauto's
 • De verlichting is uitsluitend LED en werkt met aanwezigheidsdetectoren
 • Individueel regelbare verwarmers en tijd-gebruik
 • Variabele snelheid en automatisch compressorbeheer (alleen indien vereist)
 • Het inschakelen van airconditioners en verwarmers wanneer de temperatuur lager is dan 10°C
 • Installatie van frequentieregelaars op alle elektromotoren
 • Alle computers zijn mini PC's met laag stroomverbruik
 • Compensatie van de koolstofvoetafdruk door het planten van bomen met Planète Urgence

Vervoer

Geoptimaliseerd vervoer

 • Groepering van partijen om de CO²-uitstoot per vervoerde kg/km te verminderen
 • 80% eigen vervoer vermijdt veel laadpauzes
 • Particulier vervoer vindt plaats met vrachtwagens die rijden op ethanol (biobrandstof) 

Gebouw

Renovatie van gebouwen die tot het industrieel erfgoed behoren
 • Minder koolstofuitstoot door renovatie dan door bouw
 • Versterkte isolatie
 • Installatie van zonnepanelen om energie positief te zijn

Productie

Certification ISO 14001 omschrijft de criteria voor een milieubeheersysteem
 • Lossen van spoelwater verwijderd (zonder behandeling, alleen door opslag en opnieuw inbrengen)
 • Regenwateropvang voor productie
 • Progressieve keuze van grondstoffen van plantaardige oorsprong
 • Ecocert productvervaardiging
 • Verpakking van een breed scala aan biotechnologische producten
 • In de handel brengen van geconcentreerde producten
 • Ondertekenaar van het Charter voor Duurzaam Schoonmaken
 • .

Conditionering

Lichtgewicht verpakking
 • Vermindering van het gewicht van de verpakking
 • Gebruik en levering van alle soorten doseersystemen
 • Keuze uit kleurstofvrije verpakking
 • Uitgebreide afvalsortering voor hergebruik
 • Terugname van bepaalde verpakkingen: containers, vaten, pallets
 • Sponsoring van afvalterugwinning op zee (Sea Acting)
 • Deelname aan afvalinzameling door werknemers

Organisatie

ISO 9001 certificering garanties biedt voor de kwaliteit van de organisatie.
Certification ISO 45001 rekening houdt met de risico's en de mogelijkheden.
 • Totale digitale overgang geen computerinput meer (anders dan teksten)
 • Papierloos: geen printers meer behalve voor afleveringsbonnen en palletidentificatiebladen
 • Volledige dematerialisatie van documenten in eigen beheer
 • Dematerialisatie van loonstrookjes
 • Dematerialisatie van leveranciersfacturen
 • Geen papieren dossiers meer
 • Telewerken aangemoedigd (22% van de gewerkte uren)

Biodiversiteit

Bescherming en ontwikkeling
 • Sponsoring van bijenkasten (meer dan 100 bijenkasten gesponsord of in uitvoering)
 • Nestkasten ingebouwd in muren
 • De lichten 's nachts uitdoen